top of page

ผลกระทบกัญชา ระยะสั้น VS ระยะยาว


ผลกระทบกัญชา ระยะสั้น VS ระยะยาว

ผลกระทบกัญชา ระยะสั้น VS ระยะยาว

การใช้สารสกัดจากพืช กัญชา หรือ Cannabis ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมี ผลกระทบกัญชา ต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้งาน การใช้กัญชาในระยะสั้น อาจเกิดผลข้างเคียงเช่น ความสูง ซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาระยะยาว ก็อาจส่งผลกระทบต่อสมอง และร่างกาย ได้แก่ การเสื่อมสภาพสมอง, โรคหัวใจ หรือการเกิดภาวะโรคมะเร็ง เป็นต้น การใช้กัญชาจึงต้องระมัดระวังและใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนั่นเอง เราตามมาอ่านรายละเอียดกันต่อเลย


ผลกระทบระยะสั้นของการสูบกัญชา

ผลกระทบระยะสั้นของการสูบกัญชานั้น ก็รวมถึงการรับรู้ที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเปลี่ยนไป การรับรู้เวลาผิดเพี้ยนไป ความจำ และอาจจะทำให้สมาธิสั้นลง ทำใหห้จดจำข้อมูลได้ยาก นอกจากนี้แล้วการสูบกัญชาก็ยังเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และยังทำให้ปากของคุณแห้งได้ ซึ่งผลกระทบการใช้กัญชาของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน


ความเสี่ยงในระยะสั้นของการสูบกัญชานั้น รวมถึงความเสี่ยงในการขับรถ และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลที่เป็นรูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด สิ่งสำคัญ ก็คือ นักเดิมพันจะต้องสังเกตว่าผลของการสูบกัญชาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณและวิธีการบริโภคกัญชาของแต่ละคนระยะเวลาผลกระทบของสารกัญชาเหล่านี้ อาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงไปจนถึง 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความแรงของสาร THC หรือสายพันธุ์กัญชาที่คุณเลือก นอกจากนี้แล้วก็ขึ้นอยู่สภาพร่างกายของผู้ใช้งานว่าสามารถรับสารเหล่านี้ได้มากน้อยเท่าไหร่ เราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเป็นเวลาอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงหลังจากสูบกัญชา


สรุปผลกระทบระยะสั้นของกัญชา:

1. มีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้น ปากแห้ง มีตาแดงก่ำ

2. อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มมากขึ้น สูงกว่าปกติ

3. ส่งผลเรื่องสมาธิสั้น หลงลืมบ่อยครั้ง

4. มีอารมณ์แปรปรวนมากขึ้น


ผลกระทบระยะยาวของการสูบกัญชา

การใช้กัญชาในระยะยาว อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจ นอกจากนี้แล้วก็จะมีความเสี่ยงของโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง เส้นเลือดหัวใจตีบ ที่สามารถพบได้บ่อยในผู้สูบกัญชามาเป็นระยะเวลายาวนานนอกจากนี้แล้ว การใช้ในระยะยาวยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติทางสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และโรคจิตเภท การสูบกัญชามากเกินเป็นระยะเวลายาวนาน ก็สามารถทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญาและความจำด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีอายุระหว่าง 15-20 เป็นต้น ระยะเวลาของ ผลกระทบกัญชา ก็จะยิ่งเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้นไป ตามปริมาณการใช้กัญชา เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้สารกัญชาเป็นประจำทุกวันนั้น อาจจะไม่ใช้ตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน


สรุปผลกระทบระยะยาวของกัญชา:

1. การใช้กัญชามายาวนานอาจจะส่งผลทำให้เกิดสมาธิที่สั้นขึ้นมากกว่าเดิม

2. กลายเป็นโรคซึมเศร้า ไม่อยากทำอะไร มีความคิดที่แคบลง

3. เริ่มถอยออกจากสังคมที่เคยอยู่ เพราะอาจจะเป็นตัวกระตุ้นการเกิดโรควิตกกังวล

4. มีความหวาดระแวงคนรอบข้าง


วิธีการสูบกัญชาอย่างถูกต้อง

การสูบกัญชาอย่างถูกต้อง เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้สูบกัญชา ได้แก่ หลีกเลี่ยงการสูบกัญชาที่มากเกินไป การเลือกผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้แล้วก็จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสูบกันชาไปพร้อมกับการเสพยาชนิดอื่น ๆ แต่ละสายพันธุ์กัญชามันจะมีฤทธิ์ที่แตกต่างกันออกไป สามารถตรวจสอบได้จาก สาร THC และ สาร CBD ที่คุณสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ก็เป็นการเลือกระดับความแรงของฤทธิ์กัญชาที่เหมาะสมกับร่างกายของคุณมากที่สุด


ซึ่งหากการเลือกใช้ 1 กรัม นั้นอาจเกินไปก็อาจจะลดประมาณลงมาเป็น ¾ ของ 1 กรัม ในการสูบกัญชาแต่ละครั้ง ก็จะช่วยลดการใช้ยาเกินขนาดไปได้ และแน่นอนว่าคุณก็ยังสามารถรับความรู้สึกฤทธิ์กัญชา เช่น การผ่อนคลาย หรือ ความมึนเมา ของกัญชาได้อยู่อย่างแน่นอน หรือทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือ การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเอง ซึ่งทางแพทย์จะทำการตรวจสอบร่างกายของคุณกันก่อน จากนั้นก็จะสามารถระบุได้ว่าร่างกายของแต่ละคนนั้นควรบริโภค THC หรือ CBD เท่าไหร่ จึงจะอยู่ในปริมาณที่มีความเหมาะสมนั่นเอง

สรุปผลกระทบ "กัญชา" ระยะสั้น VS ระยะยาว

การสูบกัญชามาเป็นระยะสั้น หรือ ระยะยาว ย่อมส่งผลกระทบสำหรับผู้สูบกัญชาแตกต่ากงัน หากคุณมีการใช้สารกัญชามาเป็นระยะเวลาไม่นาน ก็อาจจะมีผลกระทบที่มีการรับรู้ที่เปลี่ยนไป ความจำ สมาธิสั้นลง มาพร้อมกับการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น ซึ่งหากคุณมีการใช้สารกัญชามาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี ก็อาจจะทำให้เกิดการเสพติด และมีผลกระทบกับโรคซึมเศร้า ซึ่งการสูบกัญชานั้นก็จะช่วยให้คุณหายเศร้าไปเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง และการจะทำให้คุณเกิดอาการวิตกกังวลาในบางครั้งด้วยเช่นกัน ทางที่ดีก็คือ การหยุดใช้สารกัญชา หรือ พักเบรคเป็นบางช่วย เพื่อให้ร่างกายของคุณฟื้นฟูกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่แน่นอนว่าคุณก็จะต้องยอมรับใน ผลกระทบกัญชา จากการหยุดใช้ด้วยเช่นกัน

12 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page